Java Util Function – Operator / UnaryOperator

Parametre alarak o parametre ile aynı veri tipinde sonuç üretirler. Lambda ile kullanıldığında applye metotu override edilmektedir. Java Util Function paketi icersindeki Function interfacesine benzerlik göstermektedir. Operator Çeşitleri UnaryOperator<T>: Tek paremetre alır ve sonuç paremetreyle aynı tiptedir BinaryOperator<T>: Aynı cins iki parametre alır ve sonuç aynı tiptedir. DoubleUnaryOperator: Tek bir double parametre alır, ve double …

Java Util Function – Operator / UnaryOperator Read More »