Java Util Function – Predicate

Java Stream API

Predicate Ne için Kullanılır?

Predicate Aldığı paramatereye göre boolean değer döndürmektedir. Filtreleme ve gruplama gibi operasyonlarda kullanılmaktadır. Lambda ile birlikte kullanırken abstract test metotunu override ederiz.

Predicate Metotları

  • test(T t) Lambda ile bu metot override edilir. Parametreye göre boolean sonuç üretmelidir
  • and() İki predicate birleştirilme için kullanılır mantıksal ve ile aynı anlama gelmektedir.
  • or() İki predicate birleştirilmek için kullanılır mantıksal veya ile aynı anlama gelmektedir.
  • negate() Predicate’in ürettiği sonuçun tersini üreten predicate verir, mantıksal not ile aynı anlama gelmektedir.

Predicate Örnekleri

Predicate<Integer> cift = (x)->x%2 ==0;
System.out.println(cift.test(10));

Predicate<String> dIleMiBasliyor = (x)->x.startsWith("d");
Predicate<String> nIleMiBitiyor = (x)->x.endsWith("n");
Predicate<String> dileBaslayipNIleBiten = dIleMiBasliyor.and(nIleMiBitiyor);
System.out.println(dileBaslayipNIleBiten.test("dogukan"));

Predicate<String> dileBaslamasin = dIleMiBasliyor.negate();
Predicate<String> d_ile_baslasin_veya_n_ile_bitsin = dIleMiBasliyor.or(nIleMiBitiyor);

Predicate Çelitleri


Similar Posts:
  1. Java 8 Stream - Fibonacci Stream Oluşturma
  2. Java 8 Stream - Parallel Stream Nedir?
  3. Java 8 Stream – concat Nedir? Nasıl Kullanılır?

Tags: java 8 predıcate, java 8 Stream API, java lambda expression, Java util function, lambda expression