Java 8 Stream – toArray Nedir? Nasıl Kullanılır?

Posted by dogukanhan on May 31, 2019 · 1 min read

Java 8 Stream – toArray Nedir? Nasıl Kullanılır?

toArray Stream operasyonu, basit bir şekilde Stream’i array çevirmektedir. Primitive streamler için toArray metodu primitive tipteki bir array yapısını döndürürken diğer Stream’ler içerisinde bu metod Object array’i döndürmektedir.

List < String > a = new ArrayList < > ();
a.add("dogukan");
a.add("han");
a.add("onur");
String[] strings = (String[]) a.stream().toArray();
int[] arr = IntStream.range(0, 20).toArray();