Java 8 Stream – toArray Nedir? Nasıl Kullanılır?

toArray Stream operasyonu, basit bir şekilde Stream’i array çevirmektedir. Primitive streamler için toArray metodu primitive tipteki bir array yapısını döndürürken diğer Stream’ler içerisinde bu metod Object array’i döndürmektedir.