Java Util Function - Function

Posted by dogukanhan on May 11, 2019 · 1 min read

Java Util Function - Function

Parametre alarak sonuç döndüren yapılardır. Lambda ile kullanıldığında apply metotu override edilir. Parametrenin cinsi ve return edilecek olan değerin cinsi farklı veya anı tipte olacak şekilde belirlenebilir.

Function Örnekleri

Function < String, Integer > strUzunluguBul = (x) - > x.length();
System.out.println(strUzunluguBul.apply("dogukan"));

BiFunction < String, Integer, String > tekrarla = (x, y) - > {
  StringBuilder builder = new StringBuilder(x);
  for (int i = 1; i < y; i++) {
    builder.append(",");
    builder.append(x);
  }
  return builder.toString();
};

System.out.println(tekrarla.apply("dogukan", 4));

Function Çeşitleri