Java 8 Stream – anyMatch Nedir? Nasıl Kullanılır?

Posted by dogukanhan on May 31, 2019 · 1 min read

Java 8 Stream – anyMatch Nedir? Nasıl Kullanılır?

AnyMatch Stream API Operasyonu kaynak içerisinde bulunan ve kriterlere uyan herhangi bir elemanın olup olmadığın kontrol eder. Parametre olarak Predicate alır ve buna göre kaynak üzerinde koşulu sağlayan herhangi bir elemanın bulunması üzerine true sonuç döndürmektedir.

AnyMatch kullanarak kaynak içerisinde varolmasını istemediğimiz bir verinin olup olmadığını kontrol edeibliriz.

List < String > isimler = new ArrayList < String > ();
isimler.add("han");
isimler.add("dogukan");
isimler.add("onur");
boolean a = isimler.stream().anyMatch(x - > x.equals("dogukan"));