Java 8 Stream – Peek Nedir? Nasıl Kullanılır?

Stream Peek operasyonu Consumer alarak işlem gerçekleştirebilmektedir. Bu yapı foreach ile çok benzerlik göstermesine karşın aralarında ki tek fark ise peek'in non-terminate operasyon olmasıdır. Peek kullanıldıktan sonra tekrardan başka Stream…

Java 8 Stream – Limit Nedir? Nasıl Kullanılır?

Stream API içerisinde yer alan limit operasyonu, Stream kaynağının belirli sayıda elemandan sonra sonlandırılmasını sağlamaktadır. Stream Limit standart for döngüsü terimlerimizde de rastlayacağımız döngümüzün ne kadar iterasyon sonrasında duracağını belirlemeye…

Java 8 Stream – Distinct Nedir? Nasıl Kullanılır?

Distinct operatoru kaynağımız içerisindeki tekrar eden verileri silmektedir. Kelime anlamı itibariyle farklı demektir yani tekrar eden elemanlarımızı silerek tekrarları yok etmektedir. Distinct Stream operasyonu iki farklı şekilde kullanılabilir bunlardan birisi…