Spring boot + Gradle + Thymeleaf + Jpa + Mysql Uygulaması

1. Özet Bu yazı boyunca bir spring boot uygulamasını Thymeleaf ve Jpa kullanarak gerçekleştireceğiz. Projemizi oluşturmak için Gradle kullanıcağız. 2. Uygulama Dosyaları build.gradle buildscript {     ext {         springBootVersion = ‘2.0.2.RELEASE’     }     repositories {         mavenCentral()     }     dependencies {         classpath(“org.springframework.boot:spring-boot-gradle-plugin:${springBootVersion}”)     } } apply plugin: ‘java’ apply plugin: ‘eclipse’ apply plugin: ‘org.springframework.boot’ apply plugin: ‘io.spring.dependency-management’ group = ‘com.dogukanhan’ …

Spring boot + Gradle + Thymeleaf + Jpa + Mysql Uygulaması Read More »