Java’da K’nıncı En Büyük Elemanı Bulmak

Verilen [3,2,1,5,6,4]  dizisi için k = 2 ise dizideki en büyük ikinci eleman  5 olmalıdır.. Java’da K’nıncı en büyük elemanı bulmak için çeşitli yöntemlere gidilebilir. Aşağıdaki kodda belirtildiği gibi dizi sıralanıp sondan k önceki eleman alınarak çözüme ulaşılabilir. Zaman O(nlog(n)). public int findKthLargest(int[] nums, int k) { Arrays.sort(nums); return nums[nums.length-k]; } Bu problem QuickSort algoritması …

Java’da K’nıncı En Büyük Elemanı Bulmak Read More »