Java 8 Stream Terminal ve Non-Terminal Operasyonlar

Java 8 Stream ile uğraşırken en çok karşılaştığımız konu operasyon ayrımı olarak da adlandırabileceğimiz terminal ve non-terminal opersyonlardır. Bu operasyonlar bizim Stream pipeline döngümüzü kontrol etmektedirler. Terminal Operasyonlar Terminal operasyonlar kaynak üzerinden sonuç üreten operasyonlardır. Bu operasyonun kullanılması ile birlikte Stream Pipeline döngümüz sona ermektedır. Bir Stream Pipeline döngüsünde yalnızca bir tane terminal operation bulunabilmektedir. …

Java 8 Stream Terminal ve Non-Terminal Operasyonlar Read More »