java stream api

Java 8 Stream – Fibonacci Stream Oluşturma

Iterator, iterable ve Splitator kullanılarak Fibonacci dizisi elemanlarını veren bir Stream oluşturabiliriz. Iterator içerisinde fibonacci algoritmamız yer almaktadır bu sayede bir sonraki elemanın hesaplanması yapılabilir. Iterable ise bir iterator nesnesi döndürmektedir. Splitator ise Stream içerisinde kullanabileceğimiz bir Iterator yapısıdır. Çok büyük sayılar hesaplanabilmesi için BigInteger kullanılmıştır.

Java 8 Stream – reduce Nedir? Nasıl Kullanılır?

Java 8 Stream reduce operasyonu kaynaktaki her elemanın birleştirilerek tekil bir eleman oluşturulması işlemini görmektedir, yani eğer bir String listesini kaynak olarak kullanıyorsak bu Stringlerin birleştirilip bir adet String değişkeni üretmemiz reduce operasyonu olarak adlandırılır. Reduce yapabilmek için iki farklı parametreyi belirtmek zorundayız. İki parametreden ilki olan ilk değer parametresi birleştirme işlemi yaparken başlangıç değerini …

Java 8 Stream – reduce Nedir? Nasıl Kullanılır? Read More »

Java 8 Stream Terminal ve Non-Terminal Operasyonlar

Java 8 Stream ile uğraşırken en çok karşılaştığımız konu operasyon ayrımı olarak da adlandırabileceğimiz terminal ve non-terminal opersyonlardır. Bu operasyonlar bizim Stream pipeline döngümüzü kontrol etmektedirler. Terminal Operasyonlar Terminal operasyonlar kaynak üzerinden sonuç üreten operasyonlardır. Bu operasyonun kullanılması ile birlikte Stream Pipeline döngümüz sona ermektedır. Bir Stream Pipeline döngüsünde yalnızca bir tane terminal operation bulunabilmektedir. …

Java 8 Stream Terminal ve Non-Terminal Operasyonlar Read More »

Java 8 Stream API IntStream, DoubleStream, LongStream

Stream of Primitives Stream<T> Generic Type olduğundan dolayı, Primitive değişkenlerin varolduğu bir Stream’i diğerleri gibi oluşturamayız, primitive değişkenlerin yer aldığı bir Stream oluşturmak istiyorsak bunun için özel olarak yazılmış IntStream, DoubleStream ve LongStream interface’lerini kullanabiliriz. .of Metotu kullanarak Stream Oluşturma .range .rangeClosed() Metotu Kullanarak Stream Oluşturma Range içerisinde belirtilen sayıdan artan şekilde son sayıya kadar …

Java 8 Stream API IntStream, DoubleStream, LongStream Read More »

Java 8 Stream API Stream Nasıl Yaratılır?

Stream bir interface’dir. Bu yüzden doğrudan nesnesi oluşturulamaz. Stream java.util.stream paketi altında yer almaktadır. Stream Oluşturma Yöntemleri Empty Stream Source’u empty olan bir stream döndürür. Stream return eden bir fonkisyon yazıyorsak null return etmek yerine empty Stream döndürebiliriz. Collection Üzerinden Stream Oluşturma Collection interface’inde tanımlı olan stream() metodu bütün implementasyonlarında mevcuttur bu yüzden stream() metodunu …

Java 8 Stream API Stream Nasıl Yaratılır? Read More »