Java 8 Stream – Distinct Nedir? Nasıl Kullanılır?

Distinct operatoru kaynağımız içerisindeki tekrar eden verileri silmektedir. Kelime anlamı itibariyle farklı demektir yani tekrar eden elemanlarımızı silerek tekrarları yok etmektedir. Distinct Stream operasyonu iki farklı şekilde kullanılabilir bunlardan birisi nesneye ait equal metotu kullanır bu yüzden herhangi bir parametreye ihtiyaç duymaz Bir diğeri ise Predicate alarak nesnemizin özelliğine göre farklı olup olmadığına karar verir. …

Java 8 Stream – Distinct Nedir? Nasıl Kullanılır? Read More »