Java 8 Stream Filter Non-Terminal Operation

Java 8 Stream api ile birlikte gelen Filter Non- Terminal veya intermediate operasyondur. Filter source üzerinde eleme işlemi yapmaktadır. Verilen koşula uygun olmayan kaynak elemanları bir sonraki pipeline’ye dahil olmazlar. Böylelikle kaynak aslında bir süzgeçten geçirilmiş olur. Filter kullanımında parametre olarak Java Util Function içerisinde yer alan Predicate interface istemektedir. Predicate boolean değer döndürek ve …

Java 8 Stream Filter Non-Terminal Operation Read More »