Java’da Üç Sayının Toplamının Bir Sayıya Yakınlığı

Verilmiş olan S sayı dizisi ve N sayısı için, dizideki herhangi üç sayının  N sayısına en yakın olan toplamı bulan algoritma. public int threeSumClosest(int[] nums, int target) { int min = Integer.MAX_VALUE; int result = 0; Arrays.sort(nums); for (int i = 0; i < nums.length; i++) { int j = i + 1; int k …

Java’da Üç Sayının Toplamının Bir Sayıya Yakınlığı Read More »