jhipster entity

Jhipster 6 – Entity Relationship

Bir önceki jhipster yazımda, entitiy tanımlanması ve kullanılabilecek paremetrelerden bahsetmiştim bu yazımda, biraz daha ilerletip entitylerimiz arasında ki ilişkileri sağlayan kod parçalarına gözatacağız. Entitiy ilişkileri birden fazla şekilde olabilmekte. Bunlar One to One, One to Many, Many to One ve Many to Many olmak üzere dört adettir. Her bir ilişki için farklı tanımlamalar yapılması gerekebilir. …

Jhipster 6 – Entity Relationship Read More »

Jhipster 5 – JDL Dili Entity Tanımlaması

Bir önceki yazımda JDL dili içerisinde application tanımlamasından bahsetmiştim bu yazı boyunca jhipster üzerinde JDL dili kullanarak entitylerimizin nasıl tanımlanacağı ve nasıl kullanılacağına dair bilgiler vermeye çalışacağım. Entity tanımlaması için 4 farklı yapıdan bahsetmemiz mümkün bunların bazılarını zorunlu olarak, bazılarını ise opsiyonel olarak girmek durumundayız. Yazı boyunca bu değişken ve yapıların örnekleri ve seçeneklerine değineceğim. …

Jhipster 5 – JDL Dili Entity Tanımlaması Read More »