LongStram

Java 8 Stream API IntStream, DoubleStream, LongStream

Stream of Primitives Stream<T> Generic Type olduğundan dolayı, Primitive değişkenlerin varolduğu bir Stream’i diğerleri gibi oluşturamayız, primitive değişkenlerin yer aldığı bir Stream oluşturmak istiyorsak bunun için özel olarak yazılmış IntStream, DoubleStream ve LongStream interface’lerini kullanabiliriz. .of Metotu kullanarak Stream Oluşturma .range .rangeClosed() Metotu Kullanarak Stream Oluşturma Range içerisinde belirtilen sayıdan artan şekilde son sayıya kadar …

Java 8 Stream API IntStream, DoubleStream, LongStream Read More »

Java 8 Stream API Stream Nasıl Yaratılır?

Stream bir interface’dir. Bu yüzden doğrudan nesnesi oluşturulamaz. Stream java.util.stream paketi altında yer almaktadır. Stream Oluşturma Yöntemleri Empty Stream Source’u empty olan bir stream döndürür. Stream return eden bir fonkisyon yazıyorsak null return etmek yerine empty Stream döndürebiliriz. Collection Üzerinden Stream Oluşturma Collection interface’inde tanımlı olan stream() metodu bütün implementasyonlarında mevcuttur bu yüzden stream() metodunu …

Java 8 Stream API Stream Nasıl Yaratılır? Read More »