Maven Compiler Plugin’e Java Sürümü Vermek

Bir önceki yazımda olduğu gibi yazdığımız kodun java verisyonunu değiştirmek istiyorsak bu yöntemide kullanabiliriz. Aslında iki yöntem aynıdır fakat yazımsal bir değişim yaratmaktadır. pom.xml Eklenecek <build> <plugins> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <version>3.6.1</version> <configuration> <source>1.8</source> <target>1.8</target> </configuration> </plugin> </plugins> </build> pom.xml Eklendikten Sonraki Hali <project xmlns=”http://maven.apache.org/POM/4.0.0″ xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd”> <modelVersion>4.0.0</modelVersion> <groupId>com.dogukanhan.mvnexample1</groupId> <artifactId>maven-example2</artifactId> <packaging>jar</packaging> <version>1.0-SNAPSHOT</version> <name>maven-example2</name> <url>http://maven.apache.org</url> <dependencies> <dependency> …

Maven Compiler Plugin’e Java Sürümü Vermek Read More »