maven

RxJava Hello World

<project xmlns=”http://maven.apache.org/POM/4.0.0″ xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd”> <modelVersion>4.0.0</modelVersion> <groupId>com.dogukanhan</groupId> <artifactId>rxexample</artifactId> <version>0.0.1-SNAPSHOT</version> <dependencies> <!– https://mvnrepository.com/artifact/io.reactivex.rxjava2/rxjava –> <dependency> <groupId>io.reactivex.rxjava2</groupId> <artifactId>rxjava</artifactId> <version>2.2.2</version> </dependency> </dependencies> </project> import io.reactivex.Observable; public class HelloWorldRx { public static void main(String args[]) { Observable.create(s->{ s.onNext(“Hello World”); s.onComplete(); }).subscribe(hello->System.out.println(hello)); } }  

Basitçe Gradle

1. Özet Bu yazı içerisinde, gradle’in ne olduğu, indirilmesi, kurulması ve kullanımını çok basit ve sade bir şekilde inceleyeceğim. Gradle Java’da projelerimizi oluşturmak ve çalıştırmak için kullandığımız bir araç olarak adlandırılabilir. 2. Gradle Nedir Ne Değildir? Gradle kendi sitesindeki tanımıyla Build Tools olarak geçmektedir. Bir proje oluştururken bu  projenin kurulumu, çalıştırılması ve bu süreçlerin yönetimini …

Basitçe Gradle Read More »