RxJava 1’den 100’e kadar asal sayıları bulmak

Observable.range(2, 100).filter(x -> Observable.range(2, x).filter(y -> x % y == 0).blockingFirst() == x)